ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας είναι μηχανήματα τα οποία «αντλούν» θερμότητα (με τη μορφή ψύξης ή θέρμανσης) από μια δεξαμενή θερμότητας (αέρας περιβάλλοντος, δεξαμενή νερού, κλπ.) προς ένα χώρο, μέσω ενός κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης ενός εργαζόμενου μέσου, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Πολλοί θεωρούν ότι το μέλλον της θέρμανσης βρίσκεται στις αντλίες θερμότητας. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης μπορεί να θεωρείται υψηλό, αλλά η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται με τα συστήματα αυτά σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης (μπορεί να ξεπεράσει και το 60%), αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για πολλούς προκειμένου να διερευνήσουν και την συγκεκριμένη μορφή θέρμανσης.

Η διαφορά ενός συστήματος τύπου αντλίας θερμότητας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης που χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, είτε χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε του εδάφους (γεωθερμική αντλία) για να μεταφέρει τη θερμότητα, είναι πως λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια.

Οι αντλίες θερμότητας χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό απόδοσης. Ειδικά εάν το σύστημα λειτουργεί αρκετές ώρες, με το νυχτερινό τιμολόγιο, το κόστος πέφτει σημαντικά, ενώ μεγάλη εξοικονόμηση μπορούμε να επιτύχουμε στην περίπτωση που η αντλία συνδυαστεί με ενδοδαπέδια θέρμανση αντί για σώματα καλοριφέρ.

Πλεονεκτήματα Αντλιών Θερμότητας

 •  Δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με καυσαέρια.
 • Εξοικονομούν χώρο, γιατί δεν χρειάζονται λεβητοστάσιο και δεξαμενή καυσίμου.’
 • Χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο στην Ελλάδα παράγεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από εγχώρια καύσιμα (λιγνίτη και υδροηλεκτρικά), ενώ το πετρέλαιο εισάγεται.
 • Με την ίδια εγκατάσταση μπορεί να επιτευχθεί ψύξη το καλοκαίρι.

Συμφέρει όταν:

 • Υπάρχουν ευνοϊκά τιμολόγια ρεύματος (νυχτερινό κ.τ.λ.).
 • Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι υψηλές.
 • Υπάρχει ανάγκη για μεγάλο αριθμό ωρών της ετήσιας λειτουργίας.
 • Υπάρχει ανάγκη θέρμανσης το χειμώνα αλλά και ψύξης το καλοκαίρι.

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το σύστημα Ενδοδαπέδιας θέρμανσης αποτελείται από:

 • καυστήρα – λέβητα – κυκλοφορητής
 • σύστημα σωληνώσεων στο δάπεδο.

Για τη λειτουργία του συστήματος, μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε καύσιμο, όπως: το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ή ακόμη και κάποια αντλία θερμότητας κλπ. Βασικό χαρακτηριστικό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι ότι τελικά το ζεστό νερό δεν κυκλοφορεί σε θερμαντικά σώματα – καλοριφέρ, αλλά στο δάπεδο, μέσω σωληνώσεων, μετατρέποντας έτσι το πάτωμα σε θερμαντικό σώμα. Αφού θερμομονωθεί το δάπεδο από κάτω, απλώνεται ένα σύστημα σωλήνων το οποίο μεταφέρει το ζεστό νερό σε όλη του την επιφάνεια. Το δάπεδο θερμαίνεται σιγά σιγά και ακτινοβολεί τη θερμότητα στον αέρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θέρμανση του αέρα, από κάτω προς τα πάνω.

Πλεονεκτήματά Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

 • Υγειές περιβάλλον, λόγω ομοιόμορφης θέρμανσης και έλλειψης ξηρότητας του χώρου.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μειωμένων θερμικών απωλειών και λειτουργίας σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος, αφού το νερό για να θερμάνει τον χώρο αρκεί να φτάσει στους 30-40°C και όχι στους 70-80°C που απαιτείται για τις συμβατικές μεθόδους και επιπλέον χαμηλό κόστος συντήρησης.
 • Αποδοτική θέρμανση χωρίς σώματα καλοριφέρ. Πλήρης εκμετάλλευση εσωτερικών χώρων.
 • Ασφαλέστερη θέρμανση χωρίς τις καυτές επιφάνειες των θερμαντικών σωμάτων.
 • Δυνατότητα συνδυαστικής λειτουργίας μέσω fan coil ή θερμαντικών σωμάτων.
 • Φιλικότητα προς το περιβάλλον με τη δυνατότητα χρήσης ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όπως η ηλιακή, η γεωθερμική και η αντλία αέρα – νερού.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου και το καλοκαίρι, με δυνατότητα δροσισμού με παραγωγή ψυχρού νερού.

Oι συνεργατες μας