ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η εταιρεία ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α – ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ, στη Θεσσαλονίκη, με εξειδίκευση στην Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου, αλλά και στην εγγυημένη επισκευή και συντήρηση, είναι στελεχωμένη από: Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. & Α.Π.Θ., Πιστοποιημένους Τεχνικούς Αερίων Καυσίμων και Εξειδικευμένους Αδειούχους Τεχνίτες.

Αναλαμβάνουμε εγγυημένα την: μελέτη, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή όλων των τύπων Καυστήρων και Λεβήτων Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την Πιστοποιημένη Έναυση (πρώτο επίσημο άναμμα/έναρξη) του Λέβητά σας.

Κάθε 4 χρόνια απαιτείται, βάσει αυστηρής νομοθεσίας, για λόγους ασφάλειας (αποφυγή διαρροής αεριού), η στεγανότητα των σωληνώσεων του δικτύου του Φυσικού Αερίου από την σύνδεση του Λέβητα Φυσικού Αερίου έως την κεντρική παροχή της ΔΕΠΑ. Αναλαμβάνουμε την Πιστοποίηση Στεγανότητας Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου από πιστοποιημένο Μηχανολόγο Μηχανικό, για να νιώθετε ασφαλείς και σίγουροι για τη σωστή και ορθή λειτουργεία της εγκατάστασής του Φυσικού Αερίου.

Η ΘΕΡΜΟΚΛΙΜΑ αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, από την αρχή έως το τέλος και την παράδοση του έργου της εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου. Πιο συγκεκριμένα:

  • Προσφέρουμε Δωρεάν Οικονομοτεχνική Μελέτη του χώρου και της εφαρμογής, από τους έμπειρους μηχανικούς μας, που επισημαίνουν τις ανάγκες σας και προσφέρουν λύσεις πάνω σε αυτές.
  • Αναλαμβάνουμε την κατάθεση Μελέτης και Αίτησης σύνδεσης στην ΕΠΑ.
  • Παρέχουμε Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη Εγκατάσταση από αδειούχους υδραυλικούς, εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους.
  • Χρησιμοποιούμε υλικά εγκεκριμένα, με ειδικές προδιαγραφές για φυσικό αέριο (Λέβητες Αερίου, Θερμαντικά Σώματα, Υλικά Σύνδεσης – Χαλκοσωλήνες, Διακοπτικό Υλικό, Θερμοστάτες).
  • Αναλαμβάνουμε τη Σύνδεση με το δίκτυο και την Πιστοποιημένη Έναυση / Άναμμα του Λέβητα Αερίου – ρύθμιση της συσκευής σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  • Αναλαμβάνουμε την Ετήσια Συντήρηση της συσκευής σας.
  • Πραγματοποιούμε Τραπεζικό Διακανονισμό, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Oι συνεργατεσ μασ